Fotenie deti a babatiek fotografom Minty Mary
»

Fotenie deti a babatiek fotografom Minty Mary

Portret spiaceho babatka v domacom prostredi

Location: Bratislava, Slovensko.