Print
»
»
INVESTÍCIA

Naša odmena za svadobné fotografie

Vaša svadba je pravdepodobne najdôležitejšia udalosť Vášho života. Investujete veľmi veľa času a peňazí, aby tento deň bol tá najkrašia udalos. Plánujte dlhé mesiace každý detail Vašej svadby.

Keď Vaše svadobné kvety zvädnú, dopije sa posledný sekt zo svadobného dňa, jediné čo Vám ostane sú svadobné fotografie. Investicia do svadobnej fotgrafie bude tou najlepšou investiciou, ktorú ocenite rokmi.

Sme profesionalni svadobní fotografovia, nefotime svadby ako vhodný doplnok príjmu. Svadobná fotografia je naša profesia a preto môžete očakávaťlen profesionalny výstup.

Vieme, že ceny vo svadobnej fotografii sú malou nočnou morou pre kazdý svadobný pár. Nie je jednoduche sa orientovať v spleti svadobných baličkov.

Z tohto dovodu ako profesianolni svadobní fotografovia snažíme sa držať naše odmeny za krásne svadobné fotografie tak jednoducho ako sa len dá.

Veľmi radi Vám pripravime našu ponuku ušitu na mieru Vaším potrebám, vrátane svadobnej knihy pre Vás ako aj pre Vaších rodičov


Dakujeme za dôveru